فارگو 13 - Fargo

حق پو
منتشر شده در 15 آذر 1399

سریال - فارگو - 2012 Fargo - فصل سوم ق 5 و 6 - ( بالای 16 سال ) - انتقام نیکی و ری عواقبی برای امیت دارد. گلوریا و وینی شروع به حل معما میکنند... - گلوریا و وینی به حقیقت نزدیکتر می شوند. امیت سعی می کند همه چیز را درست کند. نیکی و ری آماده ی انتقامجویی میشوند. وارگا تلاش میکند مشکلات را حل کند.

دیدگاه کاربران