تشویق یحیی گل‌محمدی از سوی هواداران

ورزشی
منتشر شده در 26 دی 1398

در حاشیه تمرینات آماده سازی تیم پرسپولیس یحیی گل محمدی از سوی هواداران این تیم مورد تشویق قرار گرفت

دیدگاه کاربران