برخورد آگاهانه‌ با قوی‌ترین قصه‌گویان عصر حاضر

سواد رسانه ای
منتشر شده در 29 تیر 1400

امروزه قدرت تاثیرگذاری رسانه‌های نوین بر همگان آشکار است. در عصر ارتباطات و اینترنت فرهنگ تفکرات و سبک زندگی جامعه و حتی درک ما از واقعیت از طریق رسانه‌ها شکل می‌گیرد. تلویزیون فیلم‌ موسیقی بازی و اینترنت قوی‌ترین قصه‌گویان عصر حاضر هستند. اما در برخورد با محتوای رسانه‌ها چگونه باید عمل کرد؟ بهتر است با بهره‌مندی از سواد رسانه‌ای به‌جای تاثیرپذیری از رسانه‌ها برخورد آگاهانه‌ای با محتوایشان داشته باشیم.

دیدگاه کاربران