قسمت سوم برنامه تلویزیونی معمایی " بازیمون"

دنیای مجازی
منتشر شده در 24 فروردین 1399

برنامه تلویزیونی بازیمون یک برنامه معمایی و ماجراجویانه و پر از رمز و راز میباشد.در این برنامه منتالیست معروف سعید فتحی روشن و هم دستانش معماهایی طرح میکنند و شرکت کننده ها با عبور از اتاق های مختلف ضمن حل معماها در نهایت به میز شام

دیدگاه کاربران