زن ها چگونه عاشق می شوند

صبا
منتشر شده در 05 خرداد 1398

سلین سیاما، نئومی مرلنت و والریا گولینو با حضور در نشست خبری به پرسش خبرنگاران درباره نحوه ساخت فیلم پرتره ی بانویی در آتش پاسخ دادند.

دیدگاه کاربران