حاشیه های امروز جلسه هیات دولت

تماشاخانه
منتشر شده در 04 مرداد 1396

سیف: بزودی 3 تعاونی غیرمجاز مالی تعیین تکلیف می شود

وزیر اطلاعات خبرنگار شد

چیت چیان: دمای هوا و مصرف برق افزایش می یابد، مردم همراهی کنند

نعمت زاده، جوانگرایی سیاست دولت در کابینه دوازدهم است

در کابینه بعدی هستم، اما نه بعنوان وزیر ارتباطات

دیدگاه کاربران