فلوت در تعزیه

حسین توکلی
منتشر شده در 20 مهر 1398

فلوت در تعزیه از دیر باز وجود داشته و صدای فلوت میتواند سلحشوری باشد و یا حزین در این فلوت صحنه های حزین بزبان شنوایی بیان می شود.

دیدگاه کاربران