پخش خودکار بعدی

اظهارات فتحی در مرود شرایط اخیر زندگی پادوانی

دنیای اسپرت دنیای اسپرت
64

نظرات کاربران
پریمد -

با اینکه هوادار تیم رقیب هستم ولی خداییش بهش برسین، بنده خدا گناه داره براش سنگ تموم بذارین، از یه مملکت غریب اومده نون ببره سر خونه و زندگیش بهش کمک کنین زندگیش داغون نشه