پخش خودکار بعدی

افول آمریکا

من انقلابی ام من انقلابی ام
9

هیمنه ی آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال است. «قدرت نرم» آمریکا فرسوده شده است. در غالب زمینه هایی که او تصمیم میگیرد، در دنیا با او مخالفت میشود. قدرت سخت آمریکا هم بشدّت ضربه دیده است.

ابزار نظامی دارند، امّا نیروی انسانیِ نظامیِ آمریکا بشدّت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردّد است...

تاریخ انتشار 07 / 10 / 1397
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.