مسابقات وزنه برداری قهرمانی اروپا

دنیای ورزش
منتشر شده در 19 فروردین 1400

مسابقات وزنه برداری قهرمانی اروپا در وزن 89 کیلوگرم

دیدگاه کاربران