کی برای کرونا بریم بیمارستان

نسیم غرب
منتشر شده در 20 آبان 1399

✅✅✅✅✅✅✅


می دانید کی باید بریم بیمارستان برای کرونا.


خوب نگاه کنید برای دوستان خود ارسال کنید


مواظب خودتان و عزیزانتان باشید.


کرونا با کسی شوخی ندارد.


☎️44451664


📲09193115840


.


🆔@nasime_gharb_clinic

دیدگاه کاربران