واکسن نمی‌تواند به تنهایی کرونا را به پایان برساند!!!

تماشاخانه
منتشر شده در 12 شهریور 1399

🎥 سازمان بهداشت جهانی: واکسن نمی‌تواند به تنهایی کرونا را به پایان برساند 


 دکتر پیام طبرسی رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: 


🔹 امید واهی دادن نیز خطرناک است در شرایطی که هنوز درمان و واکسن قطعی و موثری برای بیماری تولید نشده تنها ریسمان نجات پیشگیری از طریق رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌ها ست

دیدگاه کاربران