بهترین گل های رائول در باشگاه رئال مادرید

تماشا اسپرت
منتشر شده در 04 دی 1400

رائول مهاجم افسانه ای را در حال انجام کارهایی که بهترین شکل انجام می دهد را دوباره زنده کنید! گل های مهم از سال 1994 تا 2010

دیدگاه کاربران