حضور تعدادی از همشهریان سرپل‌ذهابی درشهر سیل زده آق‌قلا و توزیع کمک‌های مردمی در10 فروردین سال1398

ویدیوهای قلعه جیق بزرگ
منتشر شده در 13 فروردین 1398

حضور تعدادی از همشهریان سرپل‌ذهابی درشهر سیل زده آق‌قلا و توزیع کمک‌های مردمی در10 فروردین سال1398


فاجعه بزرگ سیل در ترکمنحصرا در اثر سرریز شدن سد وشمگیر!!!

دیدگاه کاربران