اجرای مداحی با نی در بهشت زهرا 09121897742 برگزاری مجلس ترحیم لوکس

گروه موسیقی اجرای نی و دف مراسم ترحیم و ختم عرفانی سنتی پاییز مهربان

مداحی با نی و دف بهشت زهرا بهشت سکینه برگزاری اجرای مراسم مجالس ختم ترحیم خواننده عرفانی سنتی گروه پاییز مهربان

دیدگاه کاربران