گربه ای که فکر میکند انسان است

سکانس
منتشر شده در 06 اسفند 1396

گربه ای که فکر میکند انسان است - تو اسکاتلند یه گربه ای هست که کاملا عادات انسانی داره و فک میکنه آدمه! باید جالب باشه نه؟

دیدگاه کاربران