کوه‌های زباله در پايتخت هند

تماشا نیوز
منتشر شده در 16 مهر 1398

کوه‌های زباله در پايتخت هند

رشد روز به روز سه کوه زباله در پايتخت هند، زندگی ساکنان آن منطقه را سخت کرده است.

دیدگاه کاربران