تصادف زنجیره ای در محور اهواز ـ خرمشهر 9 قربانی گرفت

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 04 دی 1400

تصادف زنجیره ای در محور اهواز ـ خرمشهر 9 قربانی گرفت

دیدگاه کاربران