ماجراجویی مخفی - فصل 2 قسمت 3 : جاده فرعی

تاینی موویز
منتشر شده در 31 مرداد 1400

اعضای گروه سرنخ های مورد نظر را دنبال می کنند و از یک کلیسای جن زده سر در می آورند. در ادامه کلی اوضاع را از دور کنترل می کند و...

دیدگاه کاربران