سنجش فشار خون با دوربین سلفی

مدیاگرام
منتشر شده در 31 مرداد 1398

پیشرفت در فناوری مرز نمی شناسد و این بار دانشمندان با طراحی یک اپلیکیشن که قادر است فشار خون را بسنجد، قصد دارند گوی سبقت را از دستگاه های رایج سنجش فشار خون بربایند.

دیدگاه کاربران