شاه پناهم بده (دکتر محمدباقر فهامی)

آپارات
منتشر شده در 13 تیر 1399

شاه پناهم بده خسته راه آمدم آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بهر پناه آمدمصفحه اینستاگرام: @dr.fahami

دیدگاه کاربران