ویس مدیریت محترم در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از اعضای اتاق فکر

ایران کوین ماین | irancoinmine
منتشر شده در 20 فروردین 1399

در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از اعضای اتاق فکر درباره ی خروج سرمایه ی دوجی برخی کاربران از وبسایت ایران کوین ماین و انتقال آن به سایت های دیگر، مدیریت محترم، جناب آقای علی اکبر توسل، از خسران شدید این کاربران و آمار چشمگیر هدررفت سرمایه ی ایشان، به دلیل اسکم بودن برخی از این سایت ها خبر دادند.https://irancoinmine.com/

دیدگاه کاربران