پخش خودکار بعدی

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آموزشی آموزشی

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران----


https://download-thesis.com/product/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%8a-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a2%d9%86/

تاریخ انتشار 22 / 03 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.