کلیپ جملات تاکیدی قانون جذب

گروه آموزشی الهی
منتشر شده در 02 مهر 1397

با جملات تاکیدی قانون جذب میتوانید با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه خودتان، قانون جذب را در جهات مثبت فعال کنید و کنترل زندگی تان را در دست بگیرید. این کلیپ را هر روز قبل از شروع کار روزانه و شب قبل از خواب ببینید تا این جملات مثبت در ضمیر ناخودآگاه شما برنامه ریزی شود. از دیدن این کلیپ ارزشمند لذت ببرید. >>>دانلود فایل های آموزشی رایگان در سایت https://mortezaelahi.com

دیدگاه کاربران