روحانی: این دولت مرد میدان دیپلماسی را انتخاب کرد

تماشاخانه
منتشر شده در 25 اردیبهشت 1396

روحانی در تبریز: شما رفتید در مذاکره بیانیه خواندید و سخنرانی کردید و تحریم جدید به بار آوردید! این دولت مرد میدان دیپلماسی را انتخاب کرد!

دیدگاه کاربران