اجرای 2000 برنامه در هفته دفاع مقدس در استان بوشهر

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 27 شهریور 1399

اجرای 2000 برنامه در هفته دفاع مقدس در استان بوشهر

دیدگاه کاربران