انعامی
انعامی

فهم الکترونیک -ویلچر برقی پله رو اتکا کشنده ویلچر اسب

شرکت فهم الکترونیک با نیت کمک به پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات در کشور در سال 1376 ثبت گردید. از سال 93 شرکت فهم الکترونیک رویکرد جدیدی را در تحقیقات و تولیدات خود در پیش گرفت و آن ورود به بازار تجهیزات پزشکی- توانبخشی است. شرکت فهم الکترونیک اکنون با دو محصول ویلچر برقی پله رو اتکا و کشنده ویلچر اسب در بازار تجهیزات پزشکی نیز شناخته شده است. شرکت فهم الکترونیک هدفی جز رفع معضلات تحقیقاتی کشور ندارد و همواره در صدد انجام پروژه های بکر تحقیقاتی است.

14 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای