مادر و نوزاد

تاپ بین
576 نمایش
2 هفته پیش

آگاهی و اطلاع از زایمان طبیعی باعث کاهش ترس مادران باردار از این روش زایمان خواهد شد. در این ویدیو خانم مرضیه بخشنده کارشناس مامایی در مورد فواید زایمان طبیعی برای مادر اطلاعاتی را به شما خواهد داد.

تاپ بین
181 نمایش
2 هفته پیش

مامابیبی به آموزش‌های اولیه برای مادر شدن و ایجاد آمادگی‌های لازم برای والدین به کمک روانشناس تخصصی کودک پرداخته است.

صبا
600 نمایش
1 ماه پیش

ترفند عکاسی نوزاد با گوشی

ویدیوهای برگزیده