علمی

شگفتانه
85 نمایش
1 روز پیش

چرا هواپیما ها از آسمان تبت وحشت دارند و از آن عبور نمیکنند ؟

شگفتانه
2 نمایش
2 روز پیش

ایستگاه فضائی و زندگی کارکنان آن را در 10 دقیقه بشناسید !

شگفتانه
176 نمایش
1 هفته پیش

بزرگترین زمین لرزه ای که زمین را می تکاند و زندگی را می خشکاند !

شگفتانه
56 نمایش
1 هفته پیش

کهکشان آندرومدا با سرعت 110 کیلومتر در ثانیه بطرف کهکشان راه شیری می آید !

شگفتانه
76 نمایش
1 هفته پیش

کویر های ایران دریا میشود ؟ سابقه ی دریا شدن کویرها در جهان

ویدیوهای برگزیده