مرکز حال خوب (فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

مرکز حال خوب (فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

1 دنبال‌کننده

اطلاعات کانال

این کانال حاوی مطالبی است که فطرت و فریاد خاموش درون بشریت بدنبال آن است..دکتر بابایی در همین راستا برای خنثی سازی افکار و آرا تربیتی روانشناسان غرب که در قالب ایسم های مختلف با معنویت ستیزی مسیر رستگاری بشر را به انحراف کشیده اند تاکنون حدود شصت جلد کتاب بصورت نظم ونثر منتشر نموده که تعدادی از کتب مزبور درسایت طاقچه و سایت قائمیه اصفهان با سرچ علی بابایی قابل استفاده است.ضمنا درآمد کتب وی صرف ترویج معارف ائمه(ع) می شود و برای سخنرانیها تا کنون هیچ حق الزحمه دریافت نکرده.ودر این جهت مقررشد تا قسمتهایی از سخنرانیهای وی در این فضابه فطرتهای پاک ارائه شود..

شروع فعالیت 16 اردیبهشت 1399
78 عدد ویدیو
4549 بازید کل کانال
91 پسندیده
0 دنبال شده
1 دنبال کننده