بهزی - Behzee

بهزی - Behzee

2 دنبال‌کننده

اطلاعات کانال

بهزی سامانه ارائه کننده خدمات پشتیبانی آموزش و ارزیابی به بیماران بوده و درتلاش است تا بهترین نکات آموزشی و روش های بهبود را از محققاندانشمندانپزشکانروانشناساندرمانگران وبیماران سرتاسر دنیا بشنود. باما همراه باشید.

شروع فعالیت 20 فروردین 1398
51 عدد ویدیو
2338 بازید کل کانال
7 پسندیده
0 دنبال شده
2 دنبال کننده