کلرزن
کلرزن

کلرزن

با توجه به باکتریهای موجود درآب و جلوگیری از رشد آنها و با توجه به مضرات فراوان آنها و تامل بیماریهای فراوان نیاز به نصب دستگاه کلرزن یکی از اصلی ترین کارها در جلوگیری از رشد باکتریها و حذف آنها میباشد

8 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای