مرکز تخصصی زیبایی و تناسب اندام اکســـیر

مرکز تخصصی زیبایی و تناسب اندام اکســـیر

0 دنبال‌کننده

اطلاعات کانال

مرکز تخصصی زیبایی و تناسب اندام اکســـیر برتــرین تجهــیزات و فنــاوری های نـوین مطــــرح زیبــایی و لاغـری را بر طبـق اسـتاندارد هـــای FDA و وزارت بهــداشــت و درمـان گـرد هــم آورده و جمــعـی از مجــربتـرین پزشـکان متخصص زیبایی را برای رسانیدن شما به آنچـه که ایـده آلـــتان اســت به همکاری گرفته ایم

شروع فعالیت 17 بهمن 1397
21 عدد ویدیو
1916 بازید کل کانال
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده