نوای شادی
نوای شادی

نوای شادی افتخارداردشادی بخش محافل دوست داران موسیقی باشد

باارزوی حفظ موسیقی پاپ وسنتی میهن عزیزمان ایران وبه امیدشکوفایی روزافزون ان امیداست موسیقی وموسیقی دانان کشورمان جایگاه خودشان رابیابندوشادی رابه جامعه هدیه کنند

702 بازدیدها
1 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای