دریاچه کویر
دریاچه کویر

دریاچه کویر دوستی با طبیعت

دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم ناتوان بوده‌ایم. اکنون به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال همچنان با خودخواهی و شتابان بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست تلاش می‌کنیم.

52 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای