با سلیقه ی من تماشا کن
با سلیقه ی من تماشا کن

از دیدگاه من هنر یعنی آن جنبه از لطافت هر انسان با بی شمار راه برای بیان کردنش در بستر دو ضمانت... ا‌حترام و آزادی

"هر فیلم داستانی دارد" و ما را با تماشا شدنش وارد یکی از بی نهایت دنیاهای موازی در عالم میکند که آنجا آن اتفاق واقعا افتاده است و نامش زندگی است نه داستان! و آنجا نیز فردی سرگرم تماشا کردن فیلم دیگری است! که از طرز نگاهش میتوان فهمید که شاید او هم میداند "هر فیلم داستانی دارد!"

0 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای