ندیم ناظمی دسته چک جادویی

ندیم ناظمی دسته چک جادویی

1 دنبال‌کننده

اطلاعات کانال

برای تمرین های عملی ثروت از کتاب های دسته چک ثروت و دفتر برنامه ریزی ثروتمندشدن استفاده کنید از سایت nadimnazemi.com استفاده کنید

شروع فعالیت 03 بهمن 1397
86 عدد ویدیو
3218 بازید کل کانال
3 پسندیده
0 دنبال شده
1 دنبال کننده