قیمت لوله زهکش
قیمت لوله زهکش

قیمت لوله زهکش

لوله های زهکشی برای رفع نیازهای سخت و سخت تر برای تخلیه زیرزمینی مورد نیاز است. سیستم های زهکشی ساختمان تخلیه آب باران و مایع برف از طریق زهکشی و زهکشی به محل زهکشی ساختمان اصلی. در ساخت و ساز جاده آب سطحی از باران یا بارش برف جمع آوری شده و جذب شده توسط سیستم های زهکشی در نتیجه جلوگیری از آسیب ساختاری و خطر برای ترافیک. لوله های با سطح داخلی صاف و پروفیل های دایره ای در خارج به خصوص در ساخت و ساز جاده ها و تونل ها استفاده می شود اما همچنین در زهکشی ساختمان ها استفاده می شود.

2 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای