سعید مبین شهیر
سعید مبین شهیر

تاریخ فقط درباره بودنها نیست تاریخ درباره هست ها و شدن ها نیز هست

کانال رسمی سعید مبین شهیر در تماشا نویسنده پژوهشگر مبدع سبک نمادگرایی جادویی عضو بنیاد ملی نخبگان عضو اهل قلم موسسه خانه کتاب

31 بازدیدها
5 پسندیده
16 دنبال شده
1 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای