مهندس سلامیان

مهندس سلامیان

2 دنبال‌کننده

اطلاعات کانال

سامان سلامیان دبیر ریاضی تنها موسس و استاد کلاس تربیت دبیر ریاضی کنکور در ایران (چندین دبیر قابل در ریاضی کشور توسط ایشان پرورش یافته‌اند.) استاد بسیاری از دبیران ریاضی کشور کتاب‌کارها جزوات ویس‌کلاس و فیلم‌های ایشان الگوی بسیاری از افرادی بوده که دوره های تربیت دبیری را نزد ایشان گذرانده‌اند.

شروع فعالیت 28 تیر 1397
144 عدد ویدیو
4734 بازید کل کانال
0 پسندیده
0 دنبال شده
2 دنبال کننده