سپتیک تانک
سپتیک تانک

سپتیک تانک

تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک حداکثر تا 60 درصد انجام می گیرد و آنهم برای جمعیتی حداکثر تا 400 نفر و نه بیشتر . تصفیه فاضلاب ناقص درون سپتیک تانک تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ناقص می باشد

7 بازدیدها
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای