سپتیک تانک ناب زیست

سپتیک تانک ناب زیست

0 دنبال‌کننده
اطلاعات کانال

ساختار سپتیک تانک پلی اتیلن : از نظر ساختمان می توان گفت سپتیک تانک پلی اتیلن مخزنی است که توسط حداقل یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است. در بخش اول سپتیک تانک پلی اتیلن شرکت ناب مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف مخزن پلی اتیلن انباشته می شوند. چربی ها و روغن های شناور نیز بر روی سطح مایع درون سپتیک تانک پلی اتیلن تجمع می نمایند

شروع فعالیت 10 اسفند 1398
1 عدد ویدیو
87 بازید کل کانال
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده