چیکن کاری

رستوران شانلی
منتشر شده در 02 آبان 1397

چیکن کاری یکی از محبوبترین و معروفترین غذاهای سنتی هندوستان و تایلند است .


این غذای لذیذ با گوشت مرغ تهیه می شود و با ادویه کاری طعم دار می شود.


این غذا در واقع خورش خوش عطر و طعمی است


که در کنار پلو سرو می شود و نسخه اصلی آن با برنج باسماتی سرو می گردد.


http://www.shanli-restaurant.com/fa/%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C/itemlist/category/6-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7http://shanli-restaurant.ir/product/%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

دیدگاه کاربران