کلینیک ختنه

کلینیک ختنه
منتشر شده در 15 آبان 1397

کلینیک ختنه نوزادان تهران اولین مرکز تخصصی ختنه در ایران است که تلاش شده است با ترکیبی از دانش، تجربه و امکانات روز دنیا محیطی قابل اطمینان برای والدین عزیز فراهم آید کلینیک ختنه نوزادان تهران در هیچ کجای تهران و ایران شعبه دیگری ندارد. بیش از دو هزار ختنه موفق ضامن اطمینان خاطر شماست

دیدگاه کاربران