کنعانی: پیام صریح ما به آمریکا رسیده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 بهمن 1402

سخنگوی وزارت خارجه :


🔹ما قطعا به دنبال تشدید تنش نیستیم. عملکرد ایران در طول 4 ماه گذشته اثبات کرده ایران به دنبال ایجاد زمینه‌های ثبات در منطقه و پیشگیری از توسعه بحران در منطقه است. 


🔹ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد. این آمریکاست که از رژیم برای تحقق اهداف نامشروع خود در منطقه استفاده می‌کند.


🔹پیام ما به آمریکا رسیده و ما پاسخ‌های واضحی دادیم. راهکار کاهش بحران و کاستن از سطح تنش روشن است. کانون بحران مشخص است. آمریکا بخشی از راه حل نیست بخشی از بحران است. این ارزیابی ایران به تنهایی نیست.

دیدگاه کاربران
<