آموزش ریاضی هشتم | بردار و مختصات | علی نادری

میهن مکتب
منتشر شده در 24 آبان 1398

فصل پنجم ریاضی هشتمبردار و مختصاتدرس اول: جمع بردارهادرس دوم: ضرب عدد در برداردرس سوم: بردارهای واحد مختصات09135748409 علی نادری

دیدگاه کاربران