اوج تقاضای جوجه و نیمچه مرغ و بوقلمون

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

اسفند ماه بهترین زمان برای خرید جوجه های یکروزه است. در مورد مرغ هم در صورتی که در این زمان خریداری شود شامل طرح خرید تضمینی گروه مینی سالن قرار خواهند گرفت


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/166-2018-05-25-13-28-19.html

دیدگاه کاربران