ورزش های فیزیوتراپی سکته مغزی و بی حرکتی های سالمندان در منزل | روش نوین درمان فیزیوتراپی تجویز فیزیوتراپیست سیفی

فیزیوتراپیست سیفی
منتشر شده در 25 شهریور 1398

مشاوره ی روش نوین درمان فیزیوتراپی بیماری سکته مغزی در منزل تهران قم و کرج 09190484618 شامل ورزش درمانی تخصصی , استفاده از وسایل ورزشی همراه با دستگاه های الکتریکی باعث تسریع در بهبود عملکرد مغز و اندام ها و بازگشت تعادل , قدرت بدن و عضلات ,تعادل درنتیجه راه اندازی سریعتر بیمار میگردد.


نمونه ای از تمرینات و ورزش های درمانی فیزیوتراپی در منزل تهران قم و کرج توسط فیزیوتراپیست سیفی با هدف راه اندازی بیماران سکته مغزی و بی حرکتی های متعاقب سالمندان و نیز رفع درد مفاصل و تقویت ترکیبی عضلات

دیدگاه کاربران
<