دماسنجی که مراقب کودک است - Miaomiaoce

گیم باکس
منتشر شده در 13 شهریور 1396

دماسنجهای جیوه ای کلاسیک از شیشه ساخته شده اند و بسیار شکننده هستند. حتی محتاط ترین بزرگسالان نیز ممکن است تصادفاً آنها را بشکنند و باعث شوند که جیوه خطرناک آن خارج شود. آیا چنین دماسنج خطرآفرینی باید برای اندازه گیری دمای بدن کودک استفاده شود؟ پزشکان این را توصیه نمی کنند نه تنها برای اینکه شیشه در صورت شکستن می تواند باعث آسیب شود و تنفس جیوه تبخیر شده می تواند منجر به مسمومیت شود بلکه اگر این دماسنج در طی فرایند در جای درستی قرار نگیرد ممکن است دمای درست بدن را نشان ندهد.

دیدگاه کاربران