کلیپ احساس مسئولیت

به سوی نور
منتشر شده در 27 مرداد 1397

بخشی از بیانات رهبرانقلاب در دیدار اقشار مردم (22 مرداد)

دیدگاه کاربران